• EN
 • Galerii není možné navštívit
  v mobilním zařízení.


 • Životopis
 • I/IV
  I/IV II/IV III/IV IV/IV

  Inkoust zhrzený propitou budoucností potkává dehydrovaný Klínopis


  Kaple sv. Salvátora, Anežský klášter
  NGP, Praha, Česká Republika
  2020

  Moudrost jakožto proces kumulace vědomostí byl kdysi vnímán jako východisko, dnes moudrost souvisí s inteligencí jakožto předpokladem k třídění informací, tedy vědění. Pravda se však zjevuje pouze za určité ideální konstelace a brzy je překryta jinou.

  Kdybychom předem znali odpověď na otázky, jež si klademe ve vztahu k tomu, co cítíme, sotva bychom se něco dozvěděli. Neměl jsem téma, na které bych popravdě odpověděl. Cítil jsem jen puzení něco hledat. Poskládal jsem to nejlepší z ženství a napasoval to do falického tvaru sochy, zapisoval si poznámky z čtené beletrie a sledoval přednášky z evoluční biologie. Nepodobalo se to hledání ztracených brýlí, protože jsem nevěděl, jestli je vůbec nosím. Spíše to připomínalo diskuse o existenci Boha, takže jsem usoudil, že nejvhodnějším místem bude kostel či klášter. No, a protože katarze, jak jsem se dočetl, obvykle přichází při setkání zdánlivě se rozporujících prvků, vybral jsem si pro mé falicky vyhlížející madony první ženský klášter v Čechách. Abych výstavě udržel pohlavní rovnováhu, nechal jsem prostorem zaznít syntezátory upravený gregoriánský chorál, přičemž jsem v krátkých odmlkách procházel instalací pojatou jako puzzle krajina a předčítal některé z mnou nashromážděných textů. Chápu, že to zní poněkud hanebně, ale když nevíte, co hledáte, je potřeba důvěřovat intuici, což funguje stejně dobře při cestování bez mobilní mapy. Pevně však věřím, že mi může být odpuštěno, protože jsem ani na chvíli nepomyslel zesměšnit tento překrásný duchovní prostor a mimo jiné, jsem našel, co jsem nehledal. Totiž, že člověk je chiméra, fyziologicky i mentálně. A že duchovnost s chlípností, mají společně tančit satanské tango.
  I/III
  I/III II/III III/III
  I/II
  I/II III/II
  Taxidemie Příprava přírodního objektu ke zkoumání tak, aby ztráta informací byla co nejmenší. Taxidermisté, to jsou dědicové balzamovačů, vycpávačů zvířat, anatomů a vydělávačů zvířat.
  I/IV
  I/IV II/IV III/IV IV/IV
  I/III
  I/III II/III III/III
  Adoptiv Je to autorský novotvar označující roztodivné předměty inkorporované do sochy, a jejichž společným jmenovatelem je to, že jsou vyrobené z haptických materiálů. Jsou to jakési implantáty zašroubované do Corpusu, jemuž tím dočasně propůjčují vlastní identitu.
  I/V
  I/V II/V III/V IV/V V/V
  Trepanace Trepanace je chirurgický zákrok, během kterého dochází k proražení lebky a vytvoření otvoru v ní. Je to zákrok, praktikovaný již v době kamenné. Objevuje se také jako motiv v umění. Křesťané věřili, že posedlost zlým duchem lze odstranit mimo jiné právě trepanací lebky. Jako důkaz přítomnosti zla v hlavě postiženého sloužil extrahovaný Kámen šílenství. Ve 20. století se pak trepanační zákrok užívá k zavádění, namísto odebírání. Stejný účel mají kulaté otvory v mých sochách.
  I/III
  I/III II/III III/III
  Tafonomie Věda zabývající se proměnou živé hmoty ve zkamenělinu.
  I/II
  I/II II/II
  Kostra Corpusu Ze slova corpus vznikly: Corpus Christi v Texasu, korporát, corpus cavernosa, inkorporace, korpus cukrářského základu, corpus sculptorum a mnoho dalších, jež jsou výsledkem bohémské rozvernosti, s jakou znevažujeme pojem Corpus. Totiž, kdybychom vztah člověka k jeho vlastnímu tělu posoudili z hlediska všech těchto jím vytvořených slovních variací, došli bychom nejspíše k tomu, že inkoust slova Corpus se v knihách i mimo ně chová podobně jako pes značkující nároží blokové zástavby.
  I/II
  I/II II/II
  Věc Věcí si sotva všimneme, pokud se nerozbijí, či přestanou fungovat.
  I/II
  I/II II/II
  Klínopis Klínopis je způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem. Důležité je, že neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků jako například latinka nebo alfabeta. Je zároveň důležité mít na paměti, že mezopotámské náboženství bylo spíše matriarchální. Femininní božstva zastupovaly přírodní ráz velmi úrodné krajiny a jejího obhospodařování, které bylo převážně zemědělské. Klínopis používám jako jeden z obecných názvů mých soch, protože v nich spojuji to nejkrásnější z ženství. Jednotlivé sochy proto vnímám jako znaky, jimiž zpívám svou Odu.
  Záznam z performance
  I/III
  I/III II/III III/III
  Corpus Je to latinský výraz pro tělo či těleso, z nichž se vyvinuly Corpus Christi v Texasu, korporát, corpus cavernosa, inkorporace, či korpus cukrářského základu. Ale to není všechno. Na samém konci tohoto výčtu by stálo slovo corpus sculptorum, což označuje specifický druh sochařského materiálu, třtinový papír.