• EN
 • Galerii není možné navštívit
  v mobilním zařízení.


 • Životopis
 • I/III
  I/III II/III III/III
  Šestiprsá Madona Plastika

  Sochařský postup založený na přidávání hmoty, ale také člověk vylepšený o jizvy či implantáty.

  200x42 cm
  kombinovaná technika,papír
  2020

  Diploma Casting


  Diplomanti AVU + hosté 1970-2020
  Akademie výtvarných umění v Praze, Česká Republika
  2020

  Studium na vysoké škole jsem náležitě uzavřel přehlídkou toho „nejlepšího“, co jsem během šesti let pochopil. Site-specific instalaci, kterou jsem zamýšlel pro kapli v Anežském klášteře v Praze, jsem následně přenesl do prostor akademie, kde měla proběhnout společná výstava všech diplomantů. Byla to přehlídka prověřující díla stykem s veřejností. Nicméně akademická půda, která s sebou přináší nespočet stereotypů, moji instalaci učinila méně hravou a dráždivou. A to i přesto, že jsem ji v průběhu tří performancí/setkání, rehabilitoval texty vybranými z Dějin sexuality, vínem a erotickým pečivem. Sochy instalace přestaly být součástí světa puzzle, protože jednotlivé jeho dílky se staly soklem každé z nich. Název Diploma casting je proto zcela namístě. Co jsem si prožil já, prožily i mé sochy, mí herci. Ostatně jsem je k tomu sám přesvědčil.
  I/III
  I/III II/III III/III
  Steinerův Výpar 110x40 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Relikviář sv. Sebastiana Relikviář

  Denně se na celém světě konzervují miliony kravských ostatků, jež pak s jistým odstupem končí na talířích svátečních večeřadel. Tajemná religiozita takových relikvií spočívá v jejich unisexuálním obsahu. Mimochodem, konzervační proces vynalezl v roce 1809 francouzský cukrář a jako první známou relikvií svého druhu vznikla Konzerva Lunchmeatu.

  100x30 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Madona Korona Spina bifida

  Vývojová vada páteře, trhlina v lidském těle, kterou v mých sochách používám jako osu.

  270x42 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Madona Assumpta Akrotomofílie

  Sexuální touha po člověku s amputací.

  295x50 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Kazatel 100x34 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Korpus Mundi 210x45 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Korpus Delikti Nulifikace

  Dobrovolné podstoupení amputace části vlastního těla.

  85x40 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Korpus Cupiditas Konfirmační skreslení

  V tom, co vidíme, se zrcadlí naše zájmy a očekávání.

  80x40 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Choroš Apotemnofílie

  Sexuální bažení po amputaci.

  120x26 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020
  I/III
  I/III II/III III/III
  Camusova Amfora 130x40 cm
  kombinovaná technika, papír
  2020